मराठी | Marathi Status For WhatsApp And Facebook 2018

Latest Marathi Status For WhatsApp, Facebook Attitude WhatsApp Status In Marathi Cool Marathi Status Message Facebook Status In Marathi Twitter Qoutes In Marathi Marathi Sad Status For Facebook WhatsApp Marathi Love Status Marathi Status On Life

This time we come up with the latest Marathi status for WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter about latest, attitude, cool Marathi status message, love status, and Marathi status on life

मराठी | Marathi WhatsApp Status Collection

Latest Marathi Status For WhatsApp, Facebook

उद्याचं काम आज करा आणि आजचं काम आत्ताच करा.

Share To

मुलींनो हृदयाचे दरवाजे उघडे ठेवा… वेलेंटाईन डे जवळ येतो आहे

Share To

दु:ख विभागल्याने कमी होते आणि सुख विभागल्याने वाढते

Share To

फ़ुलांच्या पाकळ्या तोडणाऱ्याला फ़ुलांचे सौंदर्य कधीच आस्वादता येत नाही
The beauty of flowers can never be seen by the beauty of flowers

Share To

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात.
If one’s anger rests in one moment of anger, then one hundred percent of repentance can be read

Share To

चांगली कविता माणसाला संवेदनाक्षम बनवते
A good poem makes the person sensitized.

Share To

संयम आणि माफ करण्याची ताकद मनुष्यामध्ये असली की तो यशस्वी होतोच
The power of patience and forgiveness is in the human being that it succeeds

Share To

न हरता…न थकता…न थांबता प्रयत्न कारणाऱ्यांसमोर कधी कधी नशीब सुद्धा हरतं
Never lose sight of nothing, never tired, and sometimes even luck with the stupendous people

Share To

जगतोय मस्तीत जरी नापास झालोय चौथीत
Jagatoya Mastit even if lost, fourth

Share To

ज्याची कृती सुंदर तो सुंदर!
Whose action is beautiful is beautiful

Share To

ज्यांना जास्त गोष्टींची हाव असते त्यांना प्रत्येक गोष्टीची कमतरता असते.
Those who want more things, they lose everything.

Share To

ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव
Human beings only human beings

Share To

जे कधी पेटणारच नाही असले दिवे काय कामाचे
What are the lights that you do not want to burn

Share To

मला तुझी गरज आहे, हे न सांगता ओळखशील न ा?
I do not know whether you need it or not?

Share To

Attitude WhatsApp Status In Marathi

ज्याने स्वत:चं मन जिंकलं त्याने जग जिंकलं.
He who won his own world won the world.

Share To

हैराण करतात त्या जटा आणि घायाळ करतात त्या बटा
They break the yoke and knock them out

Share To

चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस
The man who corrected the mistake, the godmother

Share To

जगावे तर वाघासारखे, लढावे तर शिवरायांसारखे
If we want to fight, like Tigers, we fight like Shiva

Share To

अत्तर सुगंधी व्हायला फुले सुगंधी असावी लागतात
Flowers need to be scent of perfumed aroma

Share To

तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमची गरज निर्माण करा
Build your need wherever you go

Share To

गेम अजून संपला नाही कारण अजून मी हरलो नाही
The game is not over yet because I have not lost it yet

Share To

कुणी चुकला की,आम्ही ठोकलाच
If someone went wrong, we hit Him

Share To

चुकला तर वाट दावू, पण, भुंकला तर वाट लावू
If you make a mistake, wait, but wait for the bunny

Share To

पिंजऱ्यात कोंडून पाखरं कधीच आपली होत नाहीत
Never be afraid of cigarettes

Share To

सदगुणांसाठी दुसऱ्याकडे बघा व दुर्गूणांसाठी स्वतःवर नजर ठेवा
Look at others for good looks and keep an eye on yourself

Share To

मनाच्या निर्मलतेशिवाय निर्भयता निर्माण होत नाही
Fearlessness is not created without reflection of mind

Share To

सस्ते चीजोंका शौक हम भी नही रखते
We do not even hunt for cheap things

Share To

काही बदलायचं असेल तर सर्वात आधी स्वत:ला बदला
If you want to change something, then change yourself first.

Share To

आपल्याला जो नडला त्याला फोडला

Share To

Also See : Punjabi Funny Status

Cool Marathi Status Message

माझ्याशी नडेल तो नरकात सडेल
If he finds me, he will be in hell

Share To

कोणतीही विद्या, ज्ञान कधीच वाया जात नाही
No learning, knowledge is never wasted

Share To

आपले नाव ऐकले की गाव हलते

Share To

कर्तव्याचे बीज हे नात्याच्या झाडाला बळ देते
Duty seeds can be strengthened by the association of plant

Share To

जडतो तो जीव, लागते ती आस
It is a living soul

Share To

हृदयविना केलेली ओठांची हालचाल व्यर्थ आहे
Heartless lip movement is useless

Share To

उत्तुंग भरारी घेऊ या
Let’s take a breathtaking fare

Share To

ह्रदये परस्परांना द्यावीत, ती परस्परांच्या अधीन करू नयेत
The hearts should be given to each other, not subject to each other

Share To

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा टीचभर मदत केव्हाही चांगली
All-round help is better than throttle assurances

Share To

चांगले काम करायचे मनात आले की ते लगेच करून टाका
If you want to do good work, do it immediately

Share To

तुझं हो जर ऐकले ना… तर दिल धडधड करायला लागत ं.
If you do not listen then … the heart needs to thrust

Share To

एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दुःखाचे
One yarn of happiness, 100 threads of grief

Share To

माझ्या स्वप्नात का येते ती?
What happens in my dream

Share To

बस झालं, आता जशी दुनिया तसा मी
Just like the world, I’m just like that

Share To

You May Also Like: Pagli Status

Facebook Status In Marathi

इथे फक्त पैशाला किंमत आहे माणसांना नाही
There is no cost to the people here only

Share To

हे तू वाचत आहेस म्हणजे तू माझ्या फार जवळ आलेली आहेस
You read this, and you are near

Share To

चुक ही चुकच असते, कोणी केली याला महत्व नसते
The mistake is wrong, no one has any significance

Share To

कर्ज, शत्रू आणि रोग यांची थोडीसुध्दा बाकी ठेवू नये
Do not leave debt, enemies and even some of the diseases

Share To

आपल्याला पटतं तेच करायच… उगच मन मारुन नाही जगायच
You do not want to do the same thing and do not kill it

Share To

जर तुम्ही तुमच्या चुकांकडे डोळेझाक केली तर सत्य तुमच्याकडे पाठ फिरवील.
If you ignore your mistakes, then the truth will turn away from you

Share To

आम्ही मराठी दिसतोच सुंदर
We look beautiful in Marathi

Share To

आपले नाव ऐकले की गाव हलते
Your name has heard that the village moves

Share To

जे अंत:करणातून येते तेच अंत:करणाला जाऊन भिडते
And whatever comes out of the heart, it goes away

Share To

जर रस्ता सुंदर असेल तर विचारु नका तो कुठे जातो
If the road is beautiful, do not ask where it goes

Share To

जुळून येती रेशीमगाठी.. आपुल्या रेशीमगाठी
Silk joining, your silk thread

Share To

चांगला विचार म्हणजे दिवसाची चांगली सुरुवात
A good thought is a good start to the day

Share To

गर्वाने देव दानव बनतात तर नम्रतेने मानव देव बनतो
Proudly God becomes a demon, but humbly becomes a human being

Share To

अपराध्याला क्षमा करणे चांगले, विसरणे तर त्याहूनही उत्तम
It’s good to forgive the offender, forget it better than it

Share To

Twitter Quotes In Marathi

चार गोड शब्दांनी जे काम होते ते पैशानेही होत नाही
Money does not work with four sweet words

Share To

जवळचे पैसे कधीतरी संपणारच; पण ते संपण्याआधी कमावण्याचे मार्ग शोधून ठेवावेत
The closest money will end in a while; But keep track of the way to earn before it ends

Share To

देवाच्या मंदिरात मी एकच प्रार्थना करतो , सुखी ठेव तिला जिच्यावर मी प्रेम करतो
In the house of God, I pray one to another, to keep her happy, to whom I love

Share To

चांगली वागणूक हा यशोमार्गाचा पहिला टप्पा आहे
Good behavior is the first stage of the road to success

Share To

गवताच्या पात्यावरुन वाऱ्याची दिशा ओळखायला शिका
Learn to know the direction of the wind from the grass slopes.

Share To

नाही म्हणायचे असते तेव्हा नाही म्हणण्याची हिमंत ठेवा
Do not say no to be foolproof when you have to say no

Share To

प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा का दिसतो
Why do I see her face in every girl?

Share To

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका; वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा
Do not ever mourn the pain; If you can think of sharing your happiness

Share To

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा
Put yourself in the place of judging someone as a criminal

Share To

माझ्या नावाची हळद काय आणि जिव काय शेवटी लावणार फक्त तुलाच
What is the turquoise name of my name and what is the last thing you can do

Share To

कधीच न करण्यापेक्षा उशीरा का होईना केलेले बरे
It is better to be late rather than never

Share To

एका हाताने दिलेले दान दुसऱ्या हातालाही कळू देऊ नये
One hand donation should not be given to the other hand

Share To

Marathi Sad Status For Facebook WhatsApp

वेदनेची वेदना ही फक्त वेदनेला कळते
Pains of pain are only understood by pain

Share To

ईट लोकांसोबत रहाण्यापेक्षा एकटे रहाणे चांगले
Better to stay alone than brick people

Share To

आपल्या दुःखाचे कारण कोणतेही असले, तरी दुसर्‍याला इजा करु नका
If there is any reason for your grief, do not hurt others

Share To

तुझ्या पिरतीचा हा विंचु मला चावला
This bitch of your heart bites me

Share To

“जखम करणारा विसरतो., पण जखम ज्याला झाली तो विसरत नाही
The wound cannot be forgotten

Share To

आजही पुन्हा तेच झाले… डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु आले
Even today it happened again, I had tears in my eyes

Share To

वाट पाहीन पण तुलाच घेउन जाईन
I will wait, but you will take it

Share To

ठाऊक आहे मला,मी नसताना तू रडशील एकदा का होईना,आठवण माझी काढशील
Do you know, why do not you cry while you are not me, remind me of

Share To

अश्रुंनीच ह्र्दये कळतात आणि जुळतात.
Tears know and match the heart.

Share To

कोणाला ईतकी पण वाट बघायला लावु नका की वाट बघणाराच दुर निघुन जाईल
Do not wait for someone to wait or wait for that one

Share To

निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही
Can not bring back the moment gone

Share To

ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात तो कधीच एकटा नसतो
Those who have beautiful thoughts never have to be alone

Share To

Marathi Love Status

जग सुंदर दिसेल, आपण फक्त प्रेमात पडलं पाहिजे
The world will look beautiful, you just need to fall in love

Share To

“चाहूल आहे हि, पहिल्याच प्रेमाची
Hey, this is the first love

Share To

जग प्रेमाने जिंकता येतं, शत्रुत्वाने नाही.
The world can be won by love, not hostile

Share To

“असे असावे प्रेम केवळ शब्दानेच नव्हे तर नजरेने समजणारे
That should be love, not only with word but insight

Share To

माणसांवर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दुर जातात.
The more they love the people, the more they stop

Share To

जो खर प्रेम करतो त्याचीच ओंजळ नेहमी रिकामी राहते…
Only the one who loves the love always remains empty

Share To

जी भक्तीचं रूप घेऊ शकते तीच खरी प्रीती.
True love is the only one who can take the form of devotion

Share To

अंतर्बाह्य प्रांजळपणा हाच प्रीतीचा प्राण होय
Inner intimate love is the love of love

Share To

तू सोडून गेलीस मला वाऱ्यावर तरीही माझा विश्वास आहे माझ्या प्रेमावर
I leave for you, but I still believe in the wind, on my love

ज्या अनुभुतीच्या स्पर्शाने अर्थ लाभला जगण्याला त्या प्रेमाची शपथ तुला
The effect of the tangent of the tangle is to love that love

कोणावर ईतकं प्रेम नका करु की स्वतः वर पण प्रेम करायला विसराल
Do not love anyone or love yourself or forget about yourself

Marathi WhatsApp Status On Life

अनमोल जीवनात साथ तुझी हवी आहे
In precious life you want

Share To

आयुष्य फार सुंदर आहे त्याला आणखी सुंदर बनवा
Make life beautiful and make it beautiful

Share To

केवळ योगायोग असे काहीही नाही. जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो
Not just coincidence. Every occurrence of life has a meaning

Share To

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे
Being satisfied is the biggest pleasure in life

Share To

जीवनाला अखेरची रेषा नसते. ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे
Life is not the last line. It’s like a horizontal horizon

Share To

विज्ञानाचं तंत्र शिका पण जगण्याचा मंत्र हरवू नका
Learn the technology of science but do not lose the spell of life

Share To

आयुष्यात प्रेम करा, पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका
Have love in life, but do not display love

Share To

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो
Life is in a true warm hospitality

Share To

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते
Duty is important than life.

Share To

तडजोड हे आयुष्याचं दुसरं नाव आहे
Compromise is another name for life

Share To

जीवनातला अंध:कार नाहीसा करणारी ज्योत म्हणजे हास्य
Life in the blind: A car that destroys a car is a laugh

Share To

आयुष्यात चुका करा पण कोणाचा विश्वास कधीही तोडू नका.
Make mistakes in life but do not break anybody’s faith

Share To

तळमळतो मी इथे तुझ्याविण शून्य जाहले अवघे जीवन
I am here with nothing but life, just life

Share To

नको न जाऊ सोडून तू असे मला.. कि जीव तुझ्यात अडकला आहे
I do not want to leave you without leaving my life

Share To

जीवन हा हास्य आणि अश्रू यांचा सुरेख संगम आहे
Life is a beautiful combination of laughter and tears.

Share To

कळकळ ही जीवनाची सुरूवात करते तर त्याग हा त्याचा शेवट करतो
If this is the beginning of life, then sacrifice will end it

Share To

आयुष्य थोडच असाव पण आपल्या माणसाला ओढ लावणारअसावं
Life may be a little bit, but our people will be interested

Share To

आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा
Put the most faith in your life

Share To

आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर हात माझा धरशील न ा?
If I feel alone on the path of life, my hand will not help me?

Share To

याचना हे आयुष्यातलं सर्वात अवघड वक्तृत्व आहे
Urge is the most difficult oratory in life

Share To

मराठी | Marathi Status For WhatsApp And Facebook 2018
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply